Onze visie

Sportiviteit Wij profileren ons als een sportieve school, met een accent op fairplay, integriteit en eerlijkheid. We zorgen voor een gezonde dosis uitdaging voor onze leerlingen. Er worden tal van initiatieven genomen om onze leerlingen warm te maken voor een gezonde levensstijl. Wie zich lichamelijk en geestelijk goed voelt, presteert immers beter op school.
Openheid OpenheidDirectie en personeel zijn gemakkelijk aanspreekbaar. Leerkrachten, leerlingen en ouders werken samen aan een succesvolle toekomst voor elke jongere. Betrokken ouders zijn hierbij een meerwaarde. Leerlingen spenderen heel wat uren op school. Het is belangrijk dat zij zich thuis voelen. Onze kleinschaligheid garandeert een persoonlijke aanpak van de leerlingen: elke leerling is een VIP.
Kwaliteit We proberen het beste uit elke leerling te halen. Hierbij staat de overdracht van kennis en vaardigheden centraal, met veel aandacht voor de vorming van de totale persoonlijkheid van de leerling. Wij werken met een professioneel lerarenteam dat de nodige vrijheid krijgt om dit te concretiseren binnen de grenzen van de leerplannen.
Respect Leerlingen gaan respectvol om met elkaar, met de leerkrachten en met het materiaal ... Het sanctiebeleid is in die zin opgesteld. Daarnaast brengen wij hen ook respect bij voor de identiteit van anderen: geloof, mening, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, … Dit ervaren als een verrijking voor de samenleving en niet als een bedreiging, is één van onze doelstellingen.