Participatie leerlingen

Participatie in de schoolraad

Er is een afvaardiging van twee leerlingen in onze schoolraad.  

 

Participatie in het schoolgebeuren

Wij hebben er bewust voor gekozen om geen formele leerlingenraad op te richten.  We willen alle leerlingen betrekken bij het schoolgebeuren en hen verantwoordelijkheid leren nemen. We willen leerlingenparticipatie organiseren door in te zetten op een schoolklimaat waarbij de leerling zijn inbreng heeft en zijn stem kan laten horen. Hierbij is het belangrijk dat zowel ASO, TSO als BSO aan bod komen. Bedoeling is dat de leerling niet enkel met problemen, maar ook met goede ideeën, initiatieven, mogelijkheden tot verbetering van de school, … weet waar hij/zij terecht kan. We doen dit op diverse manieren:

- Leerlingen mogen zelf invulling geven aan bepaalde initiatieven en leren op die manier mee schoolactiviteiten organiseren zoals pyjamafuif, diverse GIP's, 100 dagen, ...

- Leerlingen verantwoordelijkheid geven (groendienst, administratieve taken, conflixers, chill-out van de zesdes, ...)

- Leerlingen bevragen voor we beslissingen nemen of als we het beleid willen bijsturen 

- Leerkrachten leren van leerlingen: veilige tool waarmee leerlingen feedback kunnen geven over het lesgebeuren

- Participatie in het evaluatieproces:  via zelf-, co- en peerevaluatie

- ...