Participatie ouders

participatie_oudersOUDERS

Als school houden we eraan ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het schools gebeuren. Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de leerprestaties en het sociaal functioneren van leerlingen. Het beïnvloedt de samenwerking tussen ouders en school en het functioneren van de schoolorganisatie op een positieve manier.

Informeel

Een snelle en duidelijke communicatie met ouders is voor ons van groot belang. De kleinschaligheid van onze school maakt veelvuldig informeel overleg mogelijk: een aantekening in de agenda, een brief, een mail (via ‘smartschool’), een telefoontje naar huis of een persoonlijk overleg op school over het functioneren van uw kind… Wij luisteren naar uw vragen en opmerkingen en zoeken samen naar oplossingen.

Formeel

Op oudercontacten, formele overlegmomenten, krijgt u als ouder de kans klassentitularissen en leerkrachten persoonlijk te spreken.

Ouders worden op “infosessies”, bij de overgang van graad naar graad, geïnformeerd over ons studieaanbod (studierichtingen) en begeleid bij het maken van de juiste studiekeuze.  Op de infosessie “SOHO” krijgen ouders van laatstejaars bovendien info over de structuur en werking van het hoger onderwijs.

Op de klassenavond en op “Gok-ateliers” worden leerlingen, ouders en leerkrachten uitgenodigd om samen school te maken. We steken dan de koppen bij elkaar en denken samen na over een of meerdere schoolse thema’s. Ervaringen uitwisselen en samen accenten leggen, is de bedoeling.