Schoolraad

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld. Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. Het mandaat van de huidige schoolraad startte op 1 april 2021 en eindigt op 31 maart 2025.

SO Groenhove heeft één gemeenschappelijke schoolraad voor de beide campussen.

 

Samenstelling: 

Directie Seline Libeert

Directie Peggy Vandamme

Ouder Tine Reynaert

Ouder Els Veranneman

Ouder Johanna Philips

Personeel Paul Dubus

Personeel Ann-Sofie Leysen

Personeel Liesbeth Verhelst

Gecoöpteerd (voorzitter) André Beirnaert

Gecoöpteerd Frederik Lemarcq