Vriendenkring

Een vriendenkring is een vzw waarin mensen zetelen die een hart hebben voor onze school.  Dit zijn ouders, ex-ouders, oud-leerlingen,  leerkrachten, mensen uit socio-economische, sportieve en culturele milieus enz.  Samen vormen zij een belangrijk netwerk van de school.

De vriendenkring heeft twee doelstellingen:

De school inhoudelijk ondersteunen: de leden van de vriendenkring kijken vanuit een andere invalshoek naar de school dan de directie.  Zij hebben daardoor een belangrijke meerwaarde als participatief orgaan.

De school financieel ondersteunen: de vriendenkring organiseert een aantal evenementen om geld in het laatje te brengen.  De school gebruikt dit om korting te geven voor didactische uitstappen, aankopen didactisch materiaal enz.

Wie lid wenst te worden, stuurt een mailtje naar de school t.a.v. de directie.

 

GOWAR is de overkoepelende vriendenkring van campus Atheneum en campus Middenschool.

Opzet: financiële ondersteuning voor ALLE leerlingen.

Er is een RvB én een dagelijks bestuur.

De belangrijkste evenementen die GOWAR organiseert zijn:

  • de GOWARquiz
  • de opendeurdag
  • steunen van RTC project: optilog -“hefwerktuigen”
  • Talent@Groenhove
  • het smulfestijn
  • ... 

 

GOWAR vraagt een lidgeld van 10 euro per gezin.  Wie wenst, kan ook steunend lid worden zonder de vergaderingen bij te wonen.  Dit kan door 10 euro te storten op :

  • rekening BE41-1430 8604 9310 met vermelding “steunend lid” voor Campus Atheneum
  • rekening BE43-1430 9492 3901 met vermelding “steunend lid” voor Campus Middenschool
GOWAR