Schoolreglement

Het schoolreglement regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen.

Om de papierberg te verkleinen, wordt het schoolreglement niet meer elk jaar voor elke leerling afgedrukt, maar via deze weg digitaal ter beschikking gesteld.  Leerlingen die een papieren versie willen, kunnen deze via het secretariaat aanvragen.

Wij kozen voor een apart schoolreglement voor campus middenschool en campus atheneum, aangepast aan de leeftijd van de jongeren.  Uiteraard zal u meer gelijkenissen dan verschillen aantreffen.