Inschrijving

Het Sportinternaat staat open voor leerlingen van het Secundair Onderwijs Groenhove. Voor de inschrijving nodigen wij je uit voor een intakegesprek, een rondleiding in het internaat en een kennismaking met de regels, afspraken en structuur.

paardjes_internaat vlag_internaat.