Milieu op school

mos_1MOS staat voor Milieuzorg Op School, maar wij, het SMOS-team, vinden SMOS mooier klinken. De SMOS-groep bestaat momenteel uit een 3-tal enthousiaste leerkrachten en een aantal leerlingen die anderen op school bewust willen maken van de noodzaak om voor het milieu te zorgen.

Toen we het project startten, fixeerden we ons op het energieverbruik waarbij in het schoolgebouw heel wat energiebesparende maatregelingen werden toegepast, zoals warmtereflecterende folie aan de radiators, een hoogrendementsketel, bewegingssensors voor de verlichting, enz. Naast ingrepen in het gebouw werden natuurlijk sensibiliserende activiteiten met de leerlingen uitgevoerd zoals een energiearme dag, de verkiezing van de meest groene leerkracht, technomos, energiequiz, ….

Met ons project kregen we “De Groene Pluim” van het Waregems stadsbestuur in 2009 en verworven het eerste MOS-logo in 2010.

Dit en volgend schooljaar breiden we het project uit met de thema’s afval en voeding en streven we naar het tweede van de drie MOS-logo’s. We merken dat er onder onze leerlingen heel wat geëngageerde en creatieve zielen zitten die staan te springen om acties op te zetten ten voordele van het milieu.