1A en 2A

1A

Heb je een getuigschrift lager onderwijs behaald dan ga je naar 1A. Naast het basislestijdenpakket dat gemeenschappelijk is voor alle leerlingen A-stroom in alle scholen én in elk onderwijsnet, kies je in het keuzegedeelte voor één of meerdere modules.

In het basispakket ligt het accent op een algemene en brede vorming van 28 uur waarbij je werkt aan sleutelcompetenties die te maken hebben met:

 • economische vorming
 • levensbeschouwelijke vorming
 • lichamelijke vorming
 • maatschappelijke en historische vorming
 • natuurwetenschappelijke en technische vorming
 • sociale vorming
 • talige vorming 
 • wiskundige vorming
 • culturele vorming
 • digitale geletterdheid
 • ...

Het basispakket vul je aan met een keuzegedeelte dat ruimte biedt voor differentiatie en dat verder bouwt op de algemene vorming. In het keuzegedeelte van 4 uur ligt de nadruk op verkennen, verdiepen en versterken. Je verkent en verdiept er in één of meerdere modules de sleutelcompetenties van de basisvorming en dat geheel volgens jouw interesses en talenten. Bovendien versterk je je competenties in het Nederlands in de Taalboosturen en kan je in de Wiskundeboost terecht voor remediëring wiskunde.

Benieuwd naar de combinaties die je bij ons op school kan maken? Bekijk dan zeker de lessentabellen. Er zijn heel wat mogelijkheden met of zonder sport, Latijn, ... .

2A

Als je slaagt in 1A dan ga je naar 2A. Via de vakken van de basisvorming (26 uur) werk je verder aan de sleutelcompetenties uit het eerste jaar. Daarbij kies je een basisoptie van 5 uur en een differentiatiepakket van 2 lesuren (sport of STEM).

Je kiest een basisoptie op basis van je interesses, talenten en mogelijkheden. Een basisoptie is nog geen echte studierichting, die kies je pas in het derde jaar. De keuze voor een bepaalde basisoptie is niet noodzakelijk bepalend voor de keuze van een studierichting in het 3de jaar.

In onze school kan je kiezen uit volgende basisopties:

Klassieke talen

Heb je een echte talenknobbel? Ben je geïnteresseerd in geschiedenis en cultuur? Wil je meer weten over het dagelijks leven van de Romeinen en de Grieken en over hun ideeën, die trouwens ook nu nog een grote invloed hebben? Dan is de basisoptie klassieke talen zeker iets voor jou! Je krijgt er meer inzicht in de manier waarop een taal is opgebouwd en bovendien leg je een stevige basis om later verder te studeren. Of je nu in wetenschappen, wiskunde of talen wil verder gaan, met de basisoptie Klassieke talen train je je geheugen en kan je nog alle kanten uit.

Moderne talen & wetenschappen

Heb je interesse in talen en wetenschappen? Dan maak je met moderne talen & wetenschappen een zeer veelzijdige keuze. Je krijgt 2 uur wetenschappen en 3 uur moderne talen. In het deel wetenschappen ga je op onderzoek en bestudeer je wetenschappelijke verschijnselen en ideeën. De leerstof bestaat vooral uit experimenten en toepassingen uit het dagelijkse leven. In het deel moderne talen bestudeer je niet alleen de talen Frans en Engels maar ook de verschillende culturen die achter deze talen schuilgaan.

Economie & organisatie

In economie & organisatie onderzoek je de rol van economie in de maatschappij. Je leert over consumenten, ondernemingen, de overheid en de onderlinge relaties. Je leert een kritische houding aannemen t.a.v. economische en maatschappelijke thema's met aandacht voor de actualiteit en je ontwikkelt sociale en communicatieve vaardigheden. Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid en je ontwikkelt ondernemingszin en digitale vaardigheden.

STEM-technieken

De basisoptie STEM-technieken is iets voor jou wanneer je bijzondere interesse hebt voor techniek en naast theoretisch ook praktisch aan de slag wilt. Je houdt er van om werkstukken samen te stellen, je werkt graag met technische tekeningen en stappenplannen. In deze basisoptie kom je in contact met de vier componenten van STEM (wetenschappen, technologie, engeneering en wiskunde). In deze lessen gaat veel aandacht naar het ontwerpen en het uitvoeren van het ontwerp. Techniek en technologie spelen daarbij een belangrijke rol. 

Maatschappij & welzijn

In de basisoptie maatschappij & welzijn ligt de nadruk op sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Je leert er een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen vanuit de menswetenschappen en de natuurwetenschappen. Bovendien probeer je inzicht te verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Daarbij is er ook aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden.