1B en 2B

1B

Heb je het getuigschrift lager onderwijs niet behaald dan ga je naar 1B. Naast het basislestijdenpakket dat gemeenschappelijk is voor alle leerlingen B-stroom in alle scholen én in elk onderwijsnet, kies je in het keuzegedeelte voor één of meerdere modules.

In het basispakket ligt het accent op een algemene en brede vorming van 28 uur waarbij je werkt aan sleutelcompetenties die te maken hebben met:

 • economische vorming

 • levensbeschouwelijke vorming

 • lichamelijke vorming

 • maatschappelijke en historische vorming

 • natuurwetenschappelijke en technische vorming

 • sociale vorming

 • talige vorming 

 • wiskundige vorming

 • culturele vorming

 • digitale geletterdheid

 • ...

Het basispakket vul je aan met een keuzegedeelte dat ruimte biedt voor differentiatie en dat verder bouwt op de algemene vorming. In het keuzegedeelte van 4 uur ligt de nadruk op verkennen, verdiepen en versterken. Je verkent en verdiept er in één of meerdere modules de sleutelcompetenties van de basisvorming en dat geheel volgens jouw interesses en talenten. Benieuwd naar de combinaties die je bij ons op school kan maken? Bekijk dan zeker de lessentabellen. Er zijn heel wat mogelijkheden met of zonder sport.

2B

Als je slaagt in 1B dan ga je naar 2B. Via de vakken van de basisvorming (20 uur) werk je verder aan de sleutelcompetenties uit het eerste jaar. Daarbij kies je een basisoptie van 10 uur en een differentiatiepakket van 2 lesuren (sport of Engels & media).

Je kiest een basisoptie op basis van je interesses, talenten en mogelijkheden. Een basisoptie is nog geen echte studierichting, die kies je pas in het derde jaar. De keuze voor een bepaalde basisoptie is niet noodzakelijk bepalend voor de keuze van een studierichting in het 3de jaar.

In onze school kan je kiezen uit volgende basisopties:

STEM-technieken

In STEM-Technieken B-stroom ontdek je jouw talent! Je maakt kennis met hout en metaal. Al doende leer je deze vakken beter kennen. Zo kom je te weten wat je het beste ligt en ben je helemaal klaar voor je verdere studiekeuze. Je krijgt de basis van zowel hout als metaal aangeboden. Op het einde van het schooljaar kan je dan een bewuste keuze maken voor een studierichting in de tweede graad die de focus legt op hout of metaal.

Maatschappij & welzijn

In maatschappij en welzijn B-stroom kom je alles te weten over een gezonde levensstijl en leer je heel wat over de mens en zijn gedragingen. Bovendien leer je hoe je goed kan communiceren en word je sociaal vaardiger.

Je vertrekt vanuit verschillende interessegebieden:

 • lichaam: zorg voor het uiterlijke en innerlijke van de mens (gezondheid, hygiëne, haar en huid, …)

 • lifestyle: zorg voor woon- en leefomgeving (interieur en sfeerschepping, gastvrijheid en gastronomie), mode, trends (kapsels, schoonheid, kledij)

 • voeding: gerechten, hygiëne, samen eten en etiquette, …