Humane Wetenschappen

“Humane Wetenschappen is voor mij boven alles de ander en jezelf graag zien. De mens is voor mij dan ook een ware passie.”

Je bent nieuwsgierig naar het hoe en waarom van het handelen van de mens (binnen de samenleving)? Dan is deze richting iets voor jou!

Binnen de Humane Wetenschappen maken we kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar zowel individu als samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie. Binnen de richting word je met andere woorden een brede, kritische, sociale en actuele attitude aangeleerd tegenover de wereld en de relaties waarbinnen we leven. Humane Wetenschappen prikkelt je geest en je enthousiasme!

Humane Wetenschappen is een ASO richting. Je volgt dus algemene vakken zoals wiskunde, talen, geschiedenis, aardrijkskunde, enz., maar ook twee typisch humane wetenschapsvakken: Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen. Je kan deze richting ook combineren met sport.

Cultuurwetenschappen bestudeert cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Je ontwikkelt een gevoeligheid voor kunst en andere cultuuruitingen (bijv. jongerenculturen, media ...). Je krijgt in dit vak zicht op de samenhang van cultuurverschijnselen en de cultuuroverdracht in de samenleving.

Gedragswetenschappen stelt de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie, de sociologie en de antropologie.

De leerinhouden voor beide vakken zijn thematisch geordend. Zij bevatten zowel voor Gedragswetenschappen als Cultuurwetenschappen de volgende onderdelen:

  • organisatie;
  • interactie en communicatie;
  • identiteit, continuïteit en verandering;
  • samenhang en wisselwerking;
  • expressie;
  • waarden en normen;
  • onderzoekscompetentie

Wil je starten in het derde jaar Humane Wetenschappen, dan moet je een getuigschrift van de eerste graad hebben.