Latijn

Latijn is bovenal een richting voor leerlingen met een sterke studiemotivatie die mateloos geboeid worden door geschiedenis, cultuur, talen, … .

De richtingspecifieke vakken hangen af van de optie waarmee Latijn gecombineerd wordt (Moderne Talen of Wiskunde). Belangrijk is dat de leerlingen hier voorbereid worden op ‘zwaardere’ hogere studies. Ze krijgen algemene culturele bagage mee en versterken hun analytisch denken. Daarnaast zullen zij ook het tekstinzicht verder ontwikkelen, verbanden leren leggen, filosofieën toepassen, … en het cultureel erfgoed exploreren, leren begrijpen en waarderen. Het begrijpen van de hedendaagse samenleving en het verder leven van de Romeinse beschaving in alle aspecten van de Westerse maatschappij is namelijk één van de pijlers van deze richting.

Op het programma staan een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum in Tongeren en een stadswandeling met Gentse sagen en legenden, … .

Latijn kan gecombineerd worden met Moderne Talen  of Wiskunde. Daarnaast kunnen ook enkele keuzevakken in het lessenpakket zitten. Reeds vanaf het eerste jaar is het mogelijk Latijn te combineren met een sportoptie.

Met deze richting mikt men op een waaier van richtingen op masterniveau. In het beroepsleven komen de latinisten na hun hogere studies vaak terecht in leidinggevende functies, … .

Latijn promo

Examen Euroclassica artikel