Sociale en Technische Wetenschappen

In de studierichting Sociale en Technische Wetenschappen ligt de nadruk op voeding, sociale wetenschappen en natuurwetenschappen.

Het is een richting met een gevarieerd lessenpakket, waar ook belang gehecht wordt aan een goede algemene vorming. Je krijgt een basispakket talen, wiskunde, informatica en economie.

Tijdens de lessen huishoudkunde staat in de 2de graad een gezonde voeding centraal. Je verwerkt de leerstof tijdens de praktijkopdrachten.

In de 3de graad wordt aandacht besteed aan de voeding van specifieke doelgroepen. Je leert de voedingsbehoeften van mensen van alle leeftijden kennen; dus van baby tot senior en van mensen met allerlei gezondheidsproblemen. Je leert organiseren rekening houdend met bepaalde criteria, vb. met een beperkt budget.

Tijdens de lessen opvoedkunde kom je te weten hoe mensen in elkaar zitten, waarom ze doen wat ze doen, hoe ze zich ontwikkelen van baby tot oudere.

Chemische, biologische en fysische verschijnselen bestudeer je tijdens de wetenschapsvakken, waar je een theoretische kennis combineert met praktijkoefeningen in het labo (toegepaste wetenschappen).

In het tweede leerjaar van de derde graad kan je tijdens een stage van twee weken je aangeleerde sociale en technische vaardigheden toetsen aan de praktijk.

Deze richting bereidt je goed voor op een breed gamma aan studierichtingen in het hoger onderwijs. We denken in de eerste plaats aan:

  • kleuteronderwijzer, onderwijzer, leraar secundair onderwijs, …
  • diëtist(e), kinesist(e), klinisch laborant(e), logopedist(e), verpleegkundige, vroedvrouw;
  • maatschappelijk assistent(e), bachelor in de orthopedagogie, assistent(e) in de psychologie, …
  • biotechnoloog, dierenartsassistent(e), milieudeskundige, …

Een voorbeeldje van tijdens de PO-lessen: Kunst in de schoolbibliotheek: ‘Livre d’Art’