Wetenschappen

Heb je voeling met de natuur? Experimenteer je graag in een labo? Wil je weten hoe alles in elkaar zit? Dan is deze richting voor jou! Ze is geschikt voor enthousiaste leerlingen die doorzetten, kunnen en willen studeren en een gezonde dosis nieuwsgierigheid bezitten.

In de eerste graad krijg je een meer algemene vorming tijdens het vak natuurwetenschappen. Gedurende wetenschappelijk werk leer je zelfstandig de wereld om je heen onderzoeken. Voor een vlotte overgang naar de tweede graad is een goede kennis van de wiskunde noodzakelijk.

Vanaf de tweede graad zijn biologie, chemie en fysica de richtingspecifieke vakken. Afhankelijk van de richting die je kiest, hoort daar ook extra wiskunde bij. Tijdens de lessen biologie bestudeer je de levende wezens: bacteriën, virussen, ecologie, erfelijkheidsleer, voortplanting, … . Chemie omvat de studie van de samenstelling, de bouw en de reacties van stoffen. In de lessen fysica onderzoek je de materie, faseovergangen, straling en energie. Wiskunde omvat getallenleer, meetkunde en statistiek en in deze drie domeinen komen zowel oefeningen als theorie aan bod.

In de 2de graad kan je kiezen tussen wetenschappen of wetenschappen –sport. Er is ook de mogelijkheid om dactylografie, toegepaste informatica of een complementair uur Engels te volgen. In de 3de graad heb je de keuze tussen wetenschappen-wiskunde en wetenschappen-moderne talen, beide al dan niet gecombineerd met sport. Ook daar kan je verder nog kiezen tussen: industriële wetenschappen, zelfstandig werk biologie(5e jaar) zelfstandig werk chemie (6e jaar), een verdiepingsuur wiskunde voor wetenschappen- moderne talen of  Duits. In de 3de graad kan je in wetenschappen- wiskunde ook een 8ste uur wiskunde volgen.

Video's